Uitleg

 

Uitleg over de verschillende mogelijkheden:

Tekst- en boekredactie:

Uw tekst/boek bekijken op:

juiste spelling, grammatica en interpunctie

continuïteit in het gebruik van terminologie, kopjes, hoofdletters, afkortingen, etc.

de flow van de tekst: lopen de zinnen goed en vormen ze een samenhangend geheel?

afbrekingen, onregelmatigheden in opmaak, inhoudelijke onduidelijkheden

Redigeren van tekst:

Uw tekst bekijken op:

leesbaarheid

indeling

formulering

schrijfstijl

waar nodig worden zinnen weggehaald, woorden vervangen of alinea’s verplaatst

eventueel stukken tekst herschrijven

Herschrijven:

U heeft al een tekst geschreven voor uw blog, website, brochure, mailing of andere communicatie uiting.

Toch twijfelt u of de door u gemaakte tekst het gewenste effect zal opleveren bij uw lezer, de ontvanger.

Ik licht uw tekst door en waar nodig herschrijf ik (stukken) tekst.

Het doel van herschrijven is om de tekst beter leesbaar te maken en meer te richten op uw doelgroep.